דרישות מידע לרשומות באלמנטים של המודל

להלן טבלאות דרישות המידע

ניתן לסנן את הדרישות לפי: מקצוע התכנון, קטגוריה, מספר פרק במפרט הכללי ורמת הפירוט